Bácsszentgyörgy Településszerkezeti tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása

alkalmazási tapasztalatok és lakossági észrevételek miatt szükségessé vált. A képviselő-testület ezért a Településrendezési eszközök módosításának elindításáról döntött, egyidejűleg elfogadta a Partnerség rendjét.

Bácsszentgyörgy Településszerkezeti tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása alkalmazási tapasztalatok és lakossági észrevételek miatt szükségessé vált. A képviselő-testület ezért a Településrendezési eszközök módosításának elindításáról döntött, egyidejűleg elfogadta a Partnerség rendjét.

A módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 36-40. § szerinti teljes eljárás keretében történik.

Az eljárással egyidejűleg zajlik a partnerségi véleményezés is, melynek keretében partnereinknek 2015. február 12-től kezdődően 15 nap áll rendelkezésre, hogy az előzetes tájékoztató anyag kapcsán véleményeiket elektronikusan, postán vagy személyesen eljuttassák a Polgármesteri Hivatal építésügyi irodájába.

A módosítás előzetes anyaga és a partnerségi rendről szóló határozat innen letölthető:
http://www.ujleptekbt.hu