Önkormányzati rendeletek

BÁCSSZENTGYÖRGY IDŐJÁRÁS

Adó

10/2015. (XI.27.) A helyi adókról

11/2015. (XII.18.) A helyi adókról szóló 10/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Egészségügy

12/2016. (VI.18.) Az egészségügyi alapellátási körzetekről

Építésügy

13/2017. (X.31.) Bácsszentgyörgy község településképének védelméről

6/2017. (IV.28.) A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól

3/2011. (II.14.) A helyi építési szabályzatról

6/2013 (IV.30.) az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról

3/2018. (II.23.) az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

4/2019. (II.28.) az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

6/2020. (VII.10.) az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

8/2021. (V.30.) az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

A helyi építési szabályzatról – melléklet

A helyi építési szabályzatról – függelék

Településrendezési terv 1

Településrendezési terv 2

Településrendezési terv 3

Településrendezési terv 4

Gazdálkodás, vagyon

5/2017. (IV.28.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

17/2013. (XII.20.) A Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeiről

2/2014. (II.12.) A helyi civil szervezetek, alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról

1/2014. (II.12.) Az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

5/2018. (V.26.) az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

7/2019. (V.30.) az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról 

4/2020. (II.28.) az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Helyi zászló és címer

4/2005. (IV.5.) Bácsszentgyörgy község címeréről, zászlajáról, ünnepi pecsétjéről, azok használatának rendjéről (egységes szerkezetben)

Képviselő-testület

8/2019. (V.30.) a falugondnoki szolgálatról

12/2014. (X.28.) A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról (egységes szerkezetben)

7/2017. (V.31.) A hivatali helyiségen-, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjakról (egységes szerkezetben)

 1/2022. (I.22.) a közszolgálati tisztviselők 2022. évi illetményalapjáról

2/2022. (I.22.) a Garai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítéséről

5/2016. (II.12.) A Garai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

Környezetvédelem

9/2017. (IX.29.) az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól

Közművelődés

6/2019. (III.28.) a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

Közszolgáltatások, díjak

7/2015. (VI.30.) A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes szerkezetben)

10/2016. (V.27.) A temetőről és a temetkezésről

Közterület-használat, településtisztaság

12/2013. (XI.25.) A közterületek elnevezésének, valamint elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás helyi szabályairól

11/2004. (IX.10.) Köztisztaság fenntartásáról (egységes szerkezetben)

1/2006. (I.27.) A közterület használatról és rendjéről (egységes szerkezetben)

Szociális, gyámügyi feladatok

13/2016. (VI.18.) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról

9/2015. (IX.30.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről

17/2011. (XII.19.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapításáról

1/2015. (II.27.) A helyi szociális ellátásokról (egységes szerkezetben)