Bajai Járási Hivatal Hírei

ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSRÓL

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a termőföldről szóló 1994. évi LV. Törvény 25/G. §-ban foglaltak szerint, a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználóknak 2013. március 30-ig személyi azonosító adatközlési kötelezettségüknek kell eleget tenniük a földhivataloknál (Magánszemélyek személyi szám és állampolgárság tekintetében, a gazdálkodó szervezetek statisztikai azonosító és cégjegyzékszám tekintetében kötelesek nyilatkozatot tenni.) A törvény előírja, hogy a nyilatkozattal egyidejűleg a lakcímigazolvány másolatát, illetőleg a statisztikai azonosítót és a cégjegyzékszámot tartalmazó okirat másolatát kell benyújtani.

A 2013. január 01-én életbe lépő törvény változása előírja azt is, hogy a földhasználók mostantól kötelesek az általuk használt, 1 ha-nál kisebb termőföldekre vonatkozóan is regisztráltatni a használatukat, melyek szántó, rét, legelő, szőlő, kert, gyümölcsös művelési ágban vannak nyilvántartva a földhivatalnál az ingatlan-nyilvántartásban. (Ez a rendelkezés főként a zártkerti vagy külterületi fekvésű, hobbiműveléses területekre vonatkozik.

Nem kell továbbra sem bejelenteni a belterületi lakóházakhoz tartozó udvari kerteket, sem a belterületi fekvésű telkek, házhelyek használatát – ezek nem minősülnek termőföldnek, az ingatlan-nyilvántartás szerint – tulajdoni lapon – nincs AranyKorona (AK) értékük.)

A bejelentésre mindkét esetben nyomtatvány áll rendelkezésre, amely letölthető a www.foldhivatalok.hu weboldalról. Az eljárás díjmentes. Benyújtható postai úton és személyesen. A kitöltésben a Járási Földhivatal ügyfélszolgálatán dolgozó kollégák segítséget nyújtanak hétfőn 8-18-ig, kedden, szerdán, csütörtökön 8-14,30-ig, pénteken 8-12 óráig.

dr.Vörös Róbert hivatalvezető Járási Földhivatal


Bajai Járási Hivatal elérhetőségeinek letöltése