Körjegyzői tájékoztató

Szeptember 1-től változik a lakásfenntartási támogatás feltételrendszere, mellyel egyidejűleg megszűnik a távhő-és gázártámogatás (2011. szeptember 30-ig azt csak a nagycsaládosok kérelmezhetik a Magyar Államkincstártól)

Jelentős változás, hogy a jogosultsági feltételek meghatározásánál az egy főre jutó jövedelem helyett fogyasztási egységen alapuló számítást vezetnek be, ugyanakkor jelentősen emelkedik a jövedelemhatár mértéke.

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak a lakásfenntartással kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Így lakásfenntartási támogatást – a fűtéstámogatáson túl – egyebek között lakbérre, albérleti díjra, közös költségre, csatornahasználati díjra, a szemétszállítás költségeire, a villanyáram, víz és gázfogyasztás költségeire is lehet kérni.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 2011. 09. 01. napjával hatályba lépő módosításával átalakul a támogatás feltételrendszere, mellyel egyidejűleg megszűnik a távhő-és gázártámogatás (2011. szeptember 30-ig azt csak a nagycsaládosok kérelmezhetik a Magyar Államkincstártól.)

Jelentős változás, hogy a jogosultsági feltételek meghatározásánál az egy főre jutó jövedelem helyett a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejező fogyasztási egységen alapuló számítást vezet be, valamint vizsgálja a kérelmezők és a háztartás tagjainak vagyoni helyzetét is, ezért a kérelem mellékleteként vagyonnyilatkozat csatolása is szükséges.

Ugyanakkor jelentősen növekszik a jövedelemhatár mértéke. Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összeg 150%-a helyett 250%-ban (2011. 09. 01-től: 71.250.-Ft) határozta meg a jogalkotó a jogosultság feltételeit.

A támogatás megállapítása iránti kérelmet formanyomtatványon kell beadni. Az új kérelmek benyújtása folyamatos, a jogosultság kezdete a kérelem benyújtása hónapjának 01. napja, de azoknak az ügyfeleknek, akik jelenleg érvényes lakásfenntartási támogatással rendelkeznek, nem kell új igénylést benyújtaniuk.

A lakásfenntartási támogatás egy éves időtartamra kerül megállapításra; a támogatás minimum összege 2.500.-Ft./hó, de a megállapításra kerülő ellátás összege függ a háztartás szerkezetétől, ingatlan nagyságától, a háztartás jövedelmi helyzetétől.

Az ellátásra való jogosultság feltételeit részletesen a Szt., a pénzbeli és természetbeni ellátások szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet és a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2009. (III. 17.) rendelet szabályozza, melyek az internetről www.bacsszentgyorgy.hu letölthetők.

Az ügyfélfogadás helye: Körjegyzőségi Hivatal Gara, Kossuth L. u. 62. Szociális Iroda

 

Gara, 2011. augusztus 30. Striegl Jánosné körjegyző