Tisztelt Lakosság!

Bácsszentgyörgy Településszerkezeti tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása térségi jelentőségű határátkelő megnyitása, mint országosan kiemelt fejlesztési projekt miatt szükséges. A képviselő-testület ezért a Településrendezési eszközök módosításának elindításáról döntött, egyidejűleg elfogadta a Partnerség rendjét.

Az eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § szerinti tárgyalásos eljárás keretében történik.

Az eljárás első szakasza a partnerségi véleményezés, melynek keretében partnereinknek 2014. március 17-től kezdődően 21 nap áll rendelkezésre, hogy a tervanyag kapcsán véleményeiket elektronikusan, postán vagy személyesen eljuttassák a Polgármesteri Hivatal építésügyi irodájába.

A módosítás anyaga és a partnerségi rendről szóló határozat innen letölthető: http:// („Bácsszentgyörgy” címszó alatt, „Folyamatban lévő tervanyag” menüpontban) www.ujleptekbt.hu

Tisztelettel:
Szűcs Gergely
polgármester